Satin White Kippah

2853

Regular price $5.00

Kippah (yarmulke) •White Satin Kippah.